Kirkehistorie og poesi i Bodø domkirke

Vårmøte med lokalhistorie og poesi i Bodø Domkirke samlet 17 personer, som fikk god koronaforbyggende avstand til hverandre i det store flotte kirkerommet.

Utsnitt av glassmaleri i Bodø domkirke - foto Anne Grete Mensen

Kirkehistorie og poesi 

Etter flere måneders koronapause, ble det en verdig sesongavslutning i Bodø domkirke denne fine torsdagskvelden i juni. Reidun Mæsel Kolvik gav i 2014 ut boka PAX Fredskatedralen. Hun leste dikt fra boka på møtet. Boka er ei kunstbok om Bodø domkirke. Bakgrunnen er at byens kirke, den store trekirka, brant ned under bombinga av Bodø 27 mai 1940. Arbeidet for ny kirke skapte stort engasjement i Bodø, og gleden var stor på innvielsesdagen. Det første diktet heter Fredskatedralen.

FREDSKATEDRALEN

planta i brent jord

bygd på soga om verdskrigen

brotne livslinjer
brent kyrkje

sørgjande folk
sinne

vil hugse dei døde, uten namn
ei kyrkje, sett i brann

ser mot ny kyrkje
sterk kyrkje

Guds heilagdom reist på nytt i byen

open for alle

Reidun Mæsel Kolvik i Bodø domkirke juni 2020

Reidun Mæsel Kolvik leser dikt fra boka Pax Fredskatedralen. Boka kan kjøpes i kirken.

Mona Irene Engelien supplerte med å fortelle kirkens historie, fra den gamle kirken som ble innviet i 1888 og brant 27. mai 1940, til planleggingen av den nye. Vi fikk blant annet høre om hvordan kirkesølvet ble berget ut fra den brennende kirken av kirketjener Albert Andersen.

Mona Irene Engelien i Bodø domkirke juni 2020

Mona Irene Engelien formidler Bodø domkirkes historie

 

Les mer om

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Les mer om

Annonse:

banner ad