Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal (IKAMR) - Ein kveld med Slekt og Data Ålesund

Eit lenge planlagt besøk kunne endeleg gjennomførast onsdag – fritt for koronarestriksjonar.

Foto: Anne Tømmervåg - Slekt og data på besøk hos IKAMR

22 medlemmar av Slekt og Data Ålesund deltok på arrangementet. Etter ein felles presentasjon av selskapet vårt vart gruppa delt i to. Halvparten fekk vite meir om fotobasen og arbeidet med den, av fylkesfotoarkivar Anne Tømmervåg. Den andre halvdelen vart med rådgjevar Åsta Vadset på omvisning i magasinet. Deretter bytte gruppene plass. Til sist fekk dei oppmøtte kike nærare på kjelder som er relevante for slektsforskarar. 

Nokre veldig kjekke timar i lag. Takk for besøket!

På besøk hos IKAMR

Foto: Anne Tømmervåg - Slekt og data Ålesund på besøk hos IKAMR

På besøk hos IKAMR - Fotosamling v/Rolf Giskeødegård, Åsta Vadset og Olaf Nilsen

Foto: Anne Tømmervåg - Slekt og data Ålesund på besøk hos IKAMR - Fotosamling v/Rolf Giskeødegård, Åsta Vadset og Olaf Nilsen

Lenke til artikkel hos IKAMR

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad