Hva finnes i krigsseilerarkivene?

I 1972 fikk krigsseilere og deres pårørende mulighet til å søke om ex-gratia-utbetaling, som en økonomisk kompensasjon for risikoen krigsseilerne var utsatt for under 2. verdenskrig. Vi har tatt en kikk på søknadene som kom inn den gangen, for å kunne fortelle deg hva som finnes av informasjon i dette arkivmaterialet.

Annonse:

banner ad