Høy fagkompetanse og sterk motivasjon

En ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning har undersøkt frivilligheten i fire ulike kulturinstitusjoner, blant annet arkivene. Høy fagkompetanse og sterk motivasjon kjennetegner de frivillige.

Oppdrag fra Kulturdepartementet

Rapporten «Frivillige i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. De frivilliges perspektiv» er et oppdrag fra Kulturdepartementet og er en oppfølging av Dag Wollebæks rapport «Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner» fra 2018.

Målet med rapporten var å undersøke hvem de kulturfrivillige er, hvilke oppgaver de utfører og hva motivasjoner er for å være frivillig i bibliotek, institusjon for visuell kunst, arkiv og museum.

Totalt 20 frivillige ble intervjuet. Flere av de frivillige i arkivene hadde også en tilknytning til Slekt og Data.

– For de frivillige i arkivene er selve arbeidsoppgavene vel så viktig som det sosiale. Det ser man blant annet på de frivillige som driver med transkribering av arkivmateriale hjemmefra, sier Signe Bock Segaard, forskeren bak rapporten.

Signe Segaard

Signe Bock Segaard, forskeren bak rapporten. Foto: Institutt for samfunnsforskning

Ser nytten av arbeidet

En av de frivillige fra Slekt og Data sier følgende om motivasjonen for å være frivillig:

«I foreningen som vi er i, driver alle med slektsforskning og bruker Digitalarkivet, Nasjonalbiblioteket og sånne ting. Vi ser nytten av at mest mulig kommer ut om vi kan søke på når vi skal jobbe med slekten vår. Det er vel motivasjonen for de fleste. Kirkebøkene som du kan transkribere, ligger oppført i en liste på Digitalarkivet, og da velger du gjerne bøker fra de distriktene du tilhører. Slike ting motiverer nok.»

En annen sier:

«Hovedsaken med frivillig arbeid er at en føler en har et meningsfylt arbeid.»

Rapporten fra Institutt for samfunnsforskning

Rapporten fra Institutt for samfunnsforskning

Sterk motivasjon

I tillegg til sterk motivasjon for arbeidsoppgavene, viser rapporten at frivillige i arkivene generelt synes å besitte en høy fagkompetanse på arbeidet de gjør.

– Jeg så også at det er en utveksling av faglig kunnskap mellom de frivillige og de ansatte, sier Segaard.

Rapporten om frivillighet er en delrapport av totalt tre. De to neste skal ta for seg følgende tema:

  • Kulturinstitusjonenes syn på hva bruken av frivillige aktører innebærer av (positiv) dynamikk og utfordringer.
  • Endring og stabilitet i kulturinstitusjoners bruk av frivillige og hva som kjennetegner de institusjonene som i økende grad bruker frivillige.

Førstnevnte lanseres i vår, mens rapport nummer tre kommer i 2021.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad