Historien om Slekt og Data Molde er arkivert

Slektsforskere er alltid på jakt etter nye og gamle kilder. Men er vi like flinke til å ta være på de kildene vi selv skaper? Som for eksempel møtebøker gjennom mange år?

Slekt og Data Molde gjennom 20 år

Slekt og Data Molde leverte sine gamle protokoller og møtebøker til arkivet på Romsdalsmuseet i august. Vi fyller 20 år i september, og det er en ypperlig bursdagspresang til oss selv å levere inn de gamle bøkene. Før avlevering ble alt scannet og lagret slik at materialet alltid vil følge leder av Slekt og Data Molde. Det er vel ofte sånn at protokoller og møtebøker blir flytta rundt etter hvert som styret endrer seg. De blir liggende i en plastpose, og kanskje ikke alltid ivaretatt på best måte. Vi er ikke i tvil om at dette er en meget god løsning.  
Kanskje en av våre etterkommere en gang i fremtiden vil se i oppmøteføringene om bestefar var så ivrig møtedeltaker i DIS/Slekt og Data som han påberopte seg å være. Da er det bra at møtebøkene er forsvarlig ivaretatt i et arkiv. 

Kenneth Staurset Fåne, konservator ved Romsdalsmuseet i Molde, stod klar da Slekt og Data Molde kom med nesten tjue år av slektsforskerforeningens historie. I materialet er det referater og frammøtelister helt fra oppstarten i 1999 og frem til 2018. «Gledelig at vi får inn protokoller og møtebøker fra en slektsforskerforening, det har vi ikke fått før», sier han. 

Romsdalsarkivet

Romsdalsmuseet har lang tradisjon med å ta imot arkivmateriale som faller utenfor offentlig arkivforvaltning. Romsdalsarkivet har i snart femti år tatt imot arkiver fra privatpersoner, lag og organisasjoner, avholdsbevegelsen i særdeleshet. Museet får gjerne inn arkiver funnet i dødsbo, der avdøde har hatt tilknytning til et lag for lenge siden. Romsdalsmuseets arkiv har mye forskjellig materiale som kan være til nytte for lokalhistorikere og slektsforskere, og det blir mye brukt. Etter hvert har også flere og flere bedrifter i Romsdal levert sine arkiv til Romsdalsmuseets arkiv. 

Kenneth Staurset Fåne oppfordrer alle til å levere inn lagets arkiv til Romsdalsmuseet. Materialet blir først registrert i arkivverkets registreringsprogram Asta, før det legges ut info på Arkivportalen. Materialet er tilgjengelig for gjennomsyn når en vil.   
 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad