Hederspriser i Aust-Agder

Odd Egil Lillebø og Tharald Moen har fått HEDERSPRISEN av Slekt og Data Aust-Agder.

Halfdan Mørland overleverer Hedersprisen til Odd Egil Lillebø

På årsmøtet til Slekt og Data Aust-Agder i 2020 har to staute karer fått tildelt Hedersprisen.Leder Halfdan Mørland sto for overrekkelsen.

Norges største private slektsdatabase har Odd Egil

Etter ti år som slektsforsker i 2005, blei Odd Egil Lillebø valgt inn i styret i Aust-Agder som nestleder. Vervet har han blitt gjenvalgt til, med applaus hvert andre år etterpå. Han er fortsatt nestleder, som har betydd svært mye for kontinuiteten i styrearbeidet. I tillegg har han brukt mye av hans fritid til å samle opplysninger til det som mest sannsynlig er Norges største private slektsdatabase.

Tharald var med på stiftelsen i 1990

Guttungen Tharald var bare ni år da han begynte å forske på slekta. Siden den den tid har han telegna seg en betydelig kunnskap om kilder, som er nyttige for slektsforskere. Denne kunnskapen har han vært mer enn villig til å dele med seg gjennom ei rekke med kurs. Siste gang han var leder av foreninga var i perioden 2007 til 2012. Hans navn har vært med i de aller fleste årsmeldinger til foreninga. Han var med på stiftelsesmøtet til DIS-Norge i Oslo i 1990, og er fortsatt aktiv.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad