Hederspris til Rolf Dahl

Rolf Dahl, langvarig medlem i Slekt og Data Vestfold (DIS-Vestfold), ble på landsmøtet til Slekt og Data tildelt den nasjonale Hedersprisen, tidligere "DIS-Bjørnen" for sitt utrettelige arbeid for foreningen.

Hederspris

Etter forslag fra Slekt og Data Vestfold, ble altså vårt fantastiske medlem Rolf Dahl tildelt den store ære som det er å få nettopp denne Hedersprisen. 

Valgkomiteen begrunner tildelinga i Rolfs utrettelige dugnadsinnsats for foreningen, hans innsats med å få andre interessert i slektsforskning og all jobbinga med skanning.

Rolf har i alle år deltatt på møter og arrangementer, stort sett med en eller annen rolle - alt fra kaffekoker og nøkkelperson til koordinator og foredragsholder. Han har sittet i styret, han har vært redaktør i medlemsbladet DIZ og han har alltid vært med på stand og messer. 

Rolf har særlig kunnskap om sjøfolk, og har vært primusmotor i skannegruppa, som har skannet utallige sider og kilder om sjøfolk og andre ting på Vestfoldarkivet. 

Rolf Dahl i uniform

Rolf Dahl

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad