Har du en historie å fortelle?

Styret i Slekt og Data Østfold ønsker å komme ut med flere nummer av det digitale medlemsbladet Østfoldnytt i perioden møtevirksomheten er begrenset pga. koronarestriksjoner. Dette er avhengig av medlemmenes bidrag, store og små...

Vi tar imot:

 •  slektsgranskertips
 •  tips om lokale kilder fra Østfold som ikke er tilgjengelige via Digitalarkivet og hvor vi kan finne dem
 •  relevante datatips
 •  artikler, f.eks. om følgende emner: 
  • Historien om min oldefar/oldemor
  • Hvordan krigen påvirket min familie
  • Hvordan jeg sporet opp en ane som «forsvant»
  • Hvordan det var å vokse opp i … på 50-tallet
  • Mine forfedre kom fra Sverige til Østfold
  • Spørsmål av generell interesse som vi kan besvare i bladet.

Redaksjonen hjelper gjerne til med utforming, skanning av bilder osv. Email: redaktor@of.slektogdata.no

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad