"Gotisk skrift" - nybegynnerkurs dag 1, 22. august 2022.

En innføring i gotisk håndskrift gjør det mulig å nyttiggjøre seg flere og mer varierte kilder.

22. august 2022, klokka 18:00 - 21:00

Arrangementstype:Kurs
Sted:Kulturvernets hus, Kursrommet, Øvre Slottsgate 2b i Oslo Sentrum.
Arrangør:Slekt og Data Oslo/Akershus
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:Fulltegnet.
Kontaktperson:

Christiane Hunsbedt, styremedlem 1, mobil 415 71 295

Pris:Kurset koster kr 800,- for medlemmer og kr 1385,- for andre.

Gotisk håndskrift kan være utfordrende å tyde, hvilket kan vanskeliggjøre slektsforskning både for nybegynnere og de mer rutinerte. Bokstaver og tegn er forskjellige fra den latinske håndskriften vi er vant med, og man støter på ukjente ord og begreper. Dette kan gjøre interessante opplysninger i bl.a. skifter og eldre kirkebøker utilgjengelige. En innføring i gotisk håndskrift gjør det mulig å nyttiggjøre seg flere og mer varierte kilder.

Kurset konsentrerer seg om gotisk håndskrift fra 1700- og 1800-tallet. Dette er et nybegynnerkurs over fire kvelder, hvor hovedfokuset vil ligge på tyding og transkripsjon av lettere tilgjengelige kirkebøker og dokumenter. Det forutsettes en viss egeninnsats også mellom kurskveldene.

Kurset vil gå mandagskvelder kl. 18.00-21.00 på følgende datoer: 22.08.2022, 29.08.2022, 05.09.2022, 12.09.2022. Kurssted er Øvre Slottsgate 2B i Oslo, Kursrommet i 1. etasje, innerst i gangen.

Kursledere erCarl Birger van der Hagen og Christiane Hunsbedt.

Det er ikke obligatorisk å ha med egen pc, men det kan være en fordel. I så fall anbefales det å komme i god tid før kurset starter, for tilkobling.

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad