God Jul

Da er 2021 snart unnagjort med ulike grader av på og av i forhold til koronautviklingen. Jula kommer likevel hvert år og det er tid for hilsener til kjente rundt omkring.

 I år har vi hatt en kald og hvit vinterperiode fra november, men kaklinna har no tatt med seg det meste og gitt oss litt vårstemning før jul. Men kanskje blir det hvit jul i år også. Tradisjonen tro har vi no pynta juletreet og hengt ut kornband med god hjelp av vårt barnebarn. Det er fortsatt viktig at vi setter av nok dager til slektsforskning, så jeg regner med at det blir nye slektsproblemer å løse på møtene på nyåret..

Slekt og Data Norge har i 2021 fortsatt slektsforskerarbeidet med full styrke. For å styre unna korona, nedstenging og karantenebestemmelser har vi fått tilbud om stadig flere webseminarer over ulike emner. Fellesmøter blir avholdt med "teams" for å unngå for mange samlet på en plass. Vi har likevel jevnlig kontakt gjennom medlemsblad og nyhetsbrev fra hovedkontoret. Arkivverket og Digitalarkivet fortsetter å digitalisere og utvikler stadig bedre samarbeid med Slekt og Data. Vårt Gravminneprosjekt blir også stadig oppdatert og forbedret for bruk av våre medlemmer. Hele tiden legges det til rette for at vi skal få bedre innslepp i vår slektsforskning.

I Nord-Trøndelag har vi lokale grupper med månedlige møter. Vi samarbeider med lokale historielag og jobber med å hjelpe i gang rådville slektsforskere. Møtevirksomheten har vært noe koronaustabil i 2021, men vi møtes så ofte vi kan. Oversikt over våre aktiviteter blir oppdatert her på våre hjemmesider så snart det er noe på gang, og det følges opp med oppslag på de lokale bibliotekene. Den nye Slekt og Data -gruppa i Ytre Namdal har kommet godt i gang med sine møter og opplegg. Følg med på våre hjemmesider.

Til alle våre medlemmer og hjemmesidelesere:
Takk for innsatsen i 2021, og et hjertelig ønske om videre slektsstudier og støtte til og fra Slekt og Data i det nye året som kommer!! Følg med på møtekalenderen og bruk de lokale slektsgruppene aktivt.
Alle våre medlemmer og lesere ønskes herved en riktig GOD JUL for 2021 og et GODT NYTT SLEKTSFORSKERÅR i 2022!


Hilsen fra
Per Herstad
Leder Slekt og Data Nord-Trøndelag

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad