Gatan vårres - veier og veinavn i Bodø

"Hvem var Helliesen og hvorfor heter det Brattbakken? Og vet du navnene på de tolv kongelige gatene? Personer, hendelser og steder som har gitt navn til veiene i Bodø.

Bodø før brannen

Gatan vårres - veier og veinavn i Bodø

Litteratursalen, Stormen bibliotek
Torsdag 1.oktober kl.19.00
Viggo Eide

Viggo Eide er slektsforsker, lokalhistoriker og aktiv i Slekt og Data Salten siden 1996. Han skriver historiske artikler, går byvandringer og formidler vår nære historie.  Viggo har de siste 12 årene vært medlem av  Vei- og stedsnavnutvalget i Bodø, og ønsker at historiske navn, personer og hendelser i størst mulig grad skal tas vare på når nye adressenavn vedtas.

Vi får høre om personer, hendelser og steder som har gitt navn til veiene i Bodø. Kveldens foredrag tar for seg framveksten av Bodø, og utviklinga av gatene i byen og forstedene. Alle de over 900 veiadressene blir ikke besøkt, men de historiske sentrumsgatene, prinsipper for oppkalling og interessante veinavntema blir forklart, t.d. krigsgatene, forfatterveiene og noen navn det var sterk motstand mot fra folk som fikk dette veinavnet.

Møtet er gratis og alle interesserte er velkommen!
På grunn av koronatiltak blir det dessverre bare plass til et publikum på 30 personer. 

Alle fremmøtte vil bli registrert for mulig smitteoppsporing i etterkant av arrangementet. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad