Digitaliseringsløft i statsbudsjettet

I forslag til statsbudsjettet for 2020 får digitaliseringsprosjektene til Arkivverket og Nasjonalbiblioteket et historisk løft.

Pressefoto: Nasjonalbiblioteket

Digitalisering av nasjonens hukommelse

En øke i digitaliseringsprosjektene til Arkivverket og Nasjonalbiblioteket vil føre til at en større del av nasjonens hukommelse vil bli digitalisert. Til glede for alle slektsforskere. I statsbudsjettet er følgende bevilgninger foreslått:

80 millioner til Digitalarkivet

Det er foreslått at Arkivverket får overført 35 millioner kroner årlig i fire år, til sammen 140 millioner kroner. 20 millioner kroner skal årlig gå til utvikling av Digitalarkivet, 15 millioner kroner til arbeidet med digital langtidsbevaring.

Landsomfattende digitalisering av papir, foto, film og lyd

I statsbudsjettet er det også foreslått å øke støtten til Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekter med 87 millioner kroner. Dette vil innebære at Nasjonalbiblioteket kan digitalisere sin egen samling fortere. I tillegg skal de digitalisere papirmateriale, fotografier, film og lydopptak fra arkiver og museer over hele landet.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad