Bodø domkirkes historie, arkitektur og kunst

Vårens utflukt blir til Bodø domkirke, med innføring i kirkens historie, arkitektur, kunst, symbolikk og åndelige energi.

Bodø domkirke mai 2020 - foto Anne Grete Mensen

Bodø domkirkes historie, arkitektur og kunst 

Bodø domkirke
Torsdag 4. juni ca. kl.19.00
Reidun Mæsel Kolvik

Bodø domkirke er hovedkirken i Sør-Hålogaland bispedømme og den største kirken i Bodø. Bygget er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas og sto ferdig i 1956. Den ble fredet av Riksantikvaren 13. august 2002, som en del av etterkrigsarkitekturen i Bodø.

Reidun Mæsel Kolvik gav i 2014 ut boka PAX Fredskatedralen. Hun vil lese dikt fra boka på møtet. Boka er ei kunstbok om Bodø domkirke. Bakgrunnen er at byens kirke, den store trekirka, brant ned under bombinga av Bodø 27. mai 1940. Arbeidet for ny kirke skapte stort engasjement i Bodø, og gleden var stor på innvielsesdagen.

Bodø domkirkes historie, arkitektur, kirkekunst, symbolikk og åndelige energi er inspirasjonen bak diktene hun hun skrevet og kunstfotografiene Johanne Seines Svendsen har tatt. PAX Fredskatedralen retter seg mot alle «reisende», kortreiste og langreiste mennesker.

Koronatiltak

Arrangementet var avlyst på grunn av koronatiltakene, men når tiltakene nå lettes gradvis, får vi anledning til å besøke kirken. Anbefalte smitteverntiltak vil bli fulgt. Tiltakene er basert på nasjonale retningslinjer og veiledninger for Den norske kirke.

  • Maksimum 50 personer til stede
  • Minimum 1 meters avstand. Personer fra samme husstand kan sitte sammen
  • Det legges til rette for god håndhygiene
  • Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr
  • Syke personer, personer med symptomer på luftveisinfeksjon eller personer i karantene kan ikke delta

Det vil bli ført navneliste. Hvis det møter opp flere enn 50, vil de sist ankomne bli avvist.

Velkommen til kirkebesøk!

 

Les mer om

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Les mer om

Annonse:

banner ad