Avviklet forsinket årsmøte

Sterkt forsinket på grunn av smittesituasjonen ble årsmøtet avviklet 3. september i Skjeberg Rådhus.

Referat:

1.Åpning av møtet
Åpningen ble foretatt av avdelingens leder Morten Edvardsen som ønsket alle velkommen.


2.Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjennes av årsmøtet.


3.Valg av møteleder og referent
Valg av møteleder: Henning Pytterud
Valg av referent: Randi Skjeltorp Andresen
Styrets forslag godkjennes og Henning Pytterud overtok ledelsen av resten av årsmøtet.

4.Valg av to medlemmer til å signere protokollen
Vedtak: Liv Berger og Kari S. Omholt

5.Årsberetning for 2019
Årsberetningen er gjort kjent for medlemmene i epost, på Slekt og Data Østfold sin medlemsside på nettet og på vår Facebook-side. Sekretæren gjennomgikk årsberetningen.
Vedtak: Årsberetningen godkjennes med én rettelse: en stedsangivelse som er
Spjærøy i stedet for Asmaløy.

6.Regnskap/revisors beretning for 2019
Regnskapet var gjort kjent for medlemmene i epost og på Slekt og Data Østfold sine medlemssider på nettet. Kasserer gikk igjennom regnskap og balanse. Hvor resultatet/overskuddet for 2019 er på kr 26.731,73.
Kasserer la fram revisors revisjonsberetning.
Vedtak: Regnskapet godkjennes, enstemmig vedtatt.

7.Budsjett for 2020
Budsjettet var gjort kjent for medlemmene i epost og på Slekt og Data Østfolds
medlemssider på nettet. Kasserer gikk igjennom budsjettet som viser sum salg- og driftsinntekt på kr 128.213,07.
Sum kostnader er på kr. 101.492,34.
Spørsmål og kommentarer:
Forslag om å kutte ut inngangspenger. Forslag om å arrangere flere turer.
Vedtak: Budsjettet godkjennes og vedtas enstemmig av årsmøtet. 4 Østfoldslekt 3-2020

8.Innkomne forslag
Det er ikke kommet inn noen forslag.
Årets Landsmøte vet vi pr. i dag ikke hvordan blir gjennomført. Styret ber om årsmøtets fullmakt til å velge representanter til Landsmøtet 2020.
Vedtak: Forslaget fra styret godkjennes.

9.Valg

Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.10.Avslutning
Morten Edvardsen delte ut blomster og takket av de som går ut av verv.
Antall frammøtte: 15 stemmeberettigede var til stede.
Etter at møtets formelle del var avsluttet, fikk årsmøtet høre Morten Edvardsen frastyret. Han snakket om «Litt om sjøfolk, hvalfangere, skip og sjøruller».
Fredrikstad den 3. september 2020.
Undertegnet: Randi Skjeltorp Andresen, referent.
Undertegnet: Liv Berger og Kari Stumberg Omholt.
Liv Berger

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad