Åsmøte SoD N-T

Hei!

Til alle medlemmer i Slekt og Data Nord-Trøndelag!

Da er det tid for å sende ut innkalling til Årsmøtet 2024. Vi har IKKE fått tilsendt meldinger om egne saker som skal opp, og setter derfor opp plan ut fra dette. Det blir derfor en ordinær saksliste, Årsberetningen for 2023 er lagt ut som vedlegg på våre hjemmesider. Vedlegg til årsmøtesakene blir tatt med på Årsmøtet.

ÅRSMØTET for Slekt og Data Nord-Trøndelag 2024 avholdes på Steinkjer Kulturhus, Steinkjer, torsdag 14. mars 2024, fra kl.18.00.
Det blir lagt opp til vanlig møtearrangement med tradisjonelle årsmøtesaker. Send gjerne en melding til undertegnede hvis du har planer om å komme.

SAKSLISTE:

1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Styrets beretning. Årsberetning for 2023 og foreningens aktivitet i 2023 gjennomgås. Beretningen blir lagt ut som vedlegg på våre hjemmesider.
5. Regnskap. Regnskap for 2023 er revidert og godkjent av revisorene.
6. Budsjett. Forslag til budsjett for 2023 legges fram.
7. Innkomne forslag Ingen saker er innmeldt fra medlemmer.
8. Valg i lokallaget. Valgkomiteen har kommet med forslag til valg på aktuelle styremedlemmer og tillitsvalgte som er på valg.
9. Slekt og Data har Landsmøte på Kongsberg 27. – 28. april. Årsmøtet godkjenner delegater og gir eventuelt styret fullmakt til å administrere hvem som skal delta.
10. Eventuelt.
11. Avslutning m/kaffeservering.

Vel møtt!

Med hilsen fra Per Herstad,
Leder i Slekt og Data Nord-Trøndelag 
e-post: leder@nt.slektogdata.no

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler