Årsmøte Slekt og Data Nordland 2024

Innkalling til årsmøte

Årsmøte

7. mars 2024 kl. 1900
Litteratursalen
Stormen bibliotek

  • Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet, dvs. senest 8. februar.
  • Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet, dvs. senest 22. februar. Innkallingen sendes til medlemmene på e-post. Se detaljer og dokumenter her.

Møtet er åpent for alle interesserte, men bare medlemmer som er tilstede har stemmerett på årsmøtet. 

Etter årsmøtet, ca. kl.1930,  holder Inge Strand foredraget Identifisering av gamle foto

Strømming

Årsmøtet og foredraget blir strømmet. De kan følges direkte og ses i ettertid. Du finner det her: Årsmøte 2024 og Identifisering av gamle foto 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler