Årsmøte / Medlemsmøte Haugaland 9. mars 2020

Årsmøte, etterfulgt av foredrag fra Oddvar Lilleaas om Arkivenes hus

Oddvar Lilleaas

Årsmøtet ble åpnet av leder Tore Erland, Steinar Oddenes ble valgt som møteleder. Videre ble Øyvind Sæverhagen valgt til referent, og Hans Kristian Andersen og Olav Ovesen valgt til å signere årsmøteprotokollen.
Sakene på årsmøtet ble gjennomgått, og valget avsluttet årsmøtet.
Styret blir da bestående av:
Leder, Tore Erland
Styremedlem, Frank Marton Pedersen
Styremedlem, Thor Håkon Nordahl
Styremedlem, Øyvind Sæverhagen
Styremedlem, Peter Wessel
Varamedlem, Margareth Skogland
Varamedlem, Liv Berg

Revisor blir Arne Kjell Øverland

Valgkomité består av:
Terje Eik-Nes
Sigmund Steinsbø

56 stk. fremmøtte.

Etter årsmøtet fikk vi et foredrag fra Oddvar Lilleaas (leder i Slekt og Data Rogaland) om arkivverket og en gjennomgang av hva Arkivenes hus i Stavanger inneholder, hvilke tilbud som finnes på huset.
I Arkivenes hus finner vi både Statsarkivet i Stavanger, Interkommunalt arkiv Rogaland (IKAR), Stavanger byarkiv og Misjons- og diakonarkivet.
Se brosjyre med linker i menyen til høyre.

Les mer om

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Les mer om

Annonse:

banner ad