ÅRSMØTE 2023

Årsmøtet ble avholdt 7. mars 2023 kl. 18:00 på Vestsiden Bo- og Aktivitetssenter, Porsgrunn. 

Nytt styre etter enstemmig valgt, og etter første styremøte 21.3.2023 ser styret slik ut:

Leder: Hans-Olav Oldrup Johnsen (var ikke på valg)

Nestleder: Ove Tofsland (gjenvalgt)

Sekretær: Cathrine Ihle (ny)

Kasserer: Bjørg Tofsland (ny)

Styremedlem Einar Slettedal (ny)

Varamedlem 1: Ingrid Venanger (ny)

Varamedlem 2: Brith Sivertsen (ny)

 

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad