24. januar 2023 Medlemsmøte kl 18

Foredrag av Arkeolog Terje Gansum. Skien – byoppkomst og maktområde i jernalder

24. januar 2023, klokka 18:00 - 21:00

Arrangementstype:Medlemsmøter
Sted:Vestsiden Helse og Aktivitetssenter, Zimmermannsløkka, inng. Klyvegt. Porsgrunn
Arrangør:Slekt og Data Telemark
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:
Kontaktperson:
Pris:Gratis, åpent for alle

Vi får besøk av arkeolog Terje Gransum som skal snakke om arkeologi og utgravinger i Grenland.

I foredraget vil han gå inn på de eldste sporene som blir lagt til grunn for å betegne Skien som by. Det blir en kritisk gjennomgang av kildematerialet som stadig blir gjentatt og brukt om Skien. En by oppstår ikke i et tomrom og han vil se nærmere på hvilke spor som finnes i området rundt Skien. Hvilke kulturminner kan kaste lys over eldre historie i området rundt Skien, før byen blir til?

Terje Gansum har doktorgrad i arkeologi og arbeider som seksjonsleder for Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad