Rikstelefonkatalogen Del 3 1947 Sør-Aust Noreg

Jevnaker Brorson, Hans A. . • 53b Brorson, Rolf, sliperim. . 205 Bruun, Asbjørn 139 Brænna, Thorvald, . Sløvika 24 Brørby, Erik, gdbr. 64 Bækkevold, Einar, tetegrafist. . 179 Bækkevold, Paul, Østre Jevnaker 27 a Bøe, Johs., ordf. . 204 Bølgen, O. A., landhdl. . 29 Bøndernes Hus . • 160 Børmarken, Peder . . 150 Christophersen, Johs., lege, Foss- holm . 92a Dahl, Andreas, rutebileier • 134 Dahl, Jens J., gdbr. . 186 Dahl, Johan . 127 Dahl, Sigurd J. . 13 Dahlen, Thorstein, sykkel-, rep.- verkst. . 154 Drammensvasdragets Fellesfløtnings' forening, form. . 116 Drosjebilene . 76a Dølerud, August . 107 Dølven, Reidar, landhdl., Sløvika 17 Ellingsen, Karsten G., rørlegger 178 Elnes, Anna, gdbr., Nøklebv 183 Elnes, Edvard, . Østre Jevn'aker lOa Elnes, Halvdan, Østre Jevnaker lOb Elnæs, A. l., tannlege • 104 Engen, Gustav, Haugerud • 106 Enger, Erik, gdbr., · Østre Jevnaker 12a Fagerholm, Kjell, forpakt. . 35b Falla, Ole, rutebileier . 159 Fegri, Arne, elektromontør . 189 Felberg, E., skyss-stasjon 37 Felberg, Fredrik, drosjeeier . . 37b Felberg, Hans, gdbr. . 44b Fillinger, Gunvor 167b Fladsrud, Håkon, bilverkst. . 156 FJetre, Lars, billedhogg. . 197 Folkets hus 73 Forseth, Ole, ing. . 65 Fossum, Einar, trevarefabrikk . 175b Fossum Trevarefabrikk 175 a Fremgaard, A. E., landhdl., Onsaker 4 Fremstad, Trygve, h.r.advokat Færden, H., lege Gamkinn, sokneprest Gjei'drum, Finn, rørl.verkst. Greftegreff, Steffen, gdbr., 38 4 . 98b . 198 Østre Jevnaker 3 Gropen, M., kolonialforr. 132 Grøndahl, Harald . 180 Grøndahl, Paul . 21 Grøndahl, Sigurd, kirketj., grav- monumenter, kister . 194 Gulla, Ole, gdbr., . Sløvika 14 Gunde,rsby, Gunnar, gårdbr. 133b Gundersby, Kirsten, gårdbr. 69 Gundersby, Lars, gdbr. 133a Gundersby, Martin, Haugli 45 Gundersby, Martin, landhdl. 86 Gunstad, Tora, fru, . Sløvika 16 Gårdsrud, M.,lærer, Østre Jevnaker 32 Gaardsrud, Peder; gdbr., Østre Jevnaker 14 Hadelands elektrisitetsverk, mont. . . 100 186 - Jevnaker Sport . • . 213 Hadelands Glassverk. sentralbord . Boligtelefoner . 3, 120,193 Jevnaker Trevarefabrikk, Brorson, Arne I., kont.sjef 9 Forseth, O.L.A., best. . 65 Kjelsrud, Sverre, lagersjef . 53 a Lotsbcrg, Oddleiv, ing. 93 Myhrvold, Bjarne, eksp.tør . 2 Østgaard, Nik., driftsing. . 201 Hagen, Konrad, lastebilsjåfør . 152 Hansen, A., møbelfabr. . 202 Hansen, Einar, ing., Jægersborg, 1 Onsaker 8 Hansen, Reidar, malerm. . . .215 Hanssen, Inge Henry, Østre Jevnaker 16 Hanssen, Just., . Østre Jevnaker 17 Haug, Fredrik, Østre Jevnaker 27b Haugen, Aksel, lastebilsjåfør 128a Haugerud, Emil . . . . . . 169 l'reby, Odd, statsaut. sykegymnast 131 Heggen, Harald, bestyrer . 10 Heier, Peder, gdbr., . Sløvika 28 Helium, E., landhdl. . 31 Hensrud, Einar E., kjøpmann 49 Hensrud, Kari, meninghetssøster . 164 Hensrud, Karoline, fru, gdbr., 1 Østre Jevnaker 9 Hensrud, Ole A., gdbr., Østre Jevnaker 8 Hensrud, Thorstein, gdbr., Østre Jevnaker 2 Hermanrud, Knut, lastebilsjåfør • 145 · Hirsch, Aksel 17 Hollerud, H. E., Sole pensjonat . l11b Ivarson, Einar, bestyrer 108b Iversen, Hans, drosjeeier . . 207 Iversen, Petter og Harald, brødr. 121 Jahren, J., jr. . . 188 Østre Jevnaker 27 a Jevnaker trygdekasse og rikstrygde- verket 99 Johannessen, Arne, mineralv.fabr.174 Johannessen, J., mineralv.fabr. 43 Johansson, Wilhelm . . 122 Johnsen, Joh., forpakter, Østre Jevnaker 5 Jørve, Alfred, lastebileier . Sløvika 40 Jørve, Ole Antonsen, vegvokter, Sløvika 29 75 Karlsons kjøttforretning Kistefos Træsliberi ·- kraftstasjonen . Kittelsby, Jens, gdbr. Kjelsrud, Sverre Kjennerud, Karl Klinkenberg, Gunvald, kjøpmann Klinkenbe_rg, Hans E., landhdl., 5 . 129 . 34b . 53 a ~ 148b 103 Østre Jevnaker 20 Klute, Gisle, Sløvika 31 Kvellsrud gård 6 Kvernberg, Finn, . Sløvika ' 11 Kyllingstad, Ståle, billedhogger . 126 Kaarstad, Hans, gdbr., Østre Jevnaker 4 Kaarstad, Harald, gdbr. . 92b Langlien, Ingvar, Vesetrud Pen- sjonat . 66c Langaard, Conrad, fabrikkeier, ø. Vang 14 Larsen, Engebret . 135 Lensmannen i Jevnaker . 196 Lotsberg, O., ing. . 93 Lund, H. P., almenningsbestyrer . 125 Lunner, Arthur J. 182 Læhren, P., byggmester . 11 Løchsen, Olaf, lærer, Jahren, Jørgen . 102 Østre Jevnaker 24 Løcksen, Hans . . . . . ·. . . 95b Løcksen, Hildur Hoel, friserdame 172 40 Marthinsen, M., smed . Sløvika 20 Jahren, Odd 102b Jemtland, Paul, blikkenslager . 168 Jernbanen. - Jevnaker st. - Randsfjord st. 28 Mehlum, Harry . 22 Jevnaker almenning. Skjennomsætra . 54 c I-Ioloa . ! . 54 a ITøgnes, I-lans, skogass. . 147 Olimb ' sag, . Østre Jevnaker 18 Jevnaker almen"ningssag . . . . 94 Jevnaker bakeri og konditori 87 Jevnaker Blomsterforretning . 146 Jevnaker elektriske forretning 199a Jevnaker Hote! . 17 Jevnaker kommune. distriktsjordmoren 109 folkeregistret, forsorgskontoret . 16 forsyningsnemnda . 165 fødehjem . 173b hvilehjem 173 a kommunekontorene 101 a kontorsjefen l01b likn.kcrnt. . 185 Jevnaker Manufakturforretning. 211 Jevnaker meieri . • 123 bestyrer Bentsen, bolig . 24 utsalg, Næsbakken, Reidun Ila ugen utsalg, Papirfabrikken, Marie Gundersen . 138 . 153 utsalg, Vestsiden, Alvine Døl- engen Jevnaker Skorep. Jevnaker Sparebank, filial 70 50 . 108 Mehlum Hirsch, Kari, fru . 158 Mehlum, Johs., skredder 77 Mellerud, Ragna, fru . 142 Melling, Sverre, Haga, . Sløvika 15 Metodistkirken . 141 Meyn, Karoline, fru, blomsterforr. 67 Mjør, Andr., Igelsrud, . Sløvika 21 Moe, G., kontorsjef, Gosen . 47 Moe, Hans, lærer 85 Mager, Aksel, lærer, . Onsaker l Myhre, Anders, gdbr., Velo, Sløvika 12 Myhre, Torsten . . 63b Myhrvold, Bjarne . 2 Narum, Kjell . 161 Nicolaysen, O. Judith, friserdame 199b Nilsen, Anton . . 118 Ni.Isen, Johs. . 214 Nilsson, Dagny 74 Nitschke, E. Rodi, herre-, gutte- konfeksjon . . 117 - bolig . 209 Nordahl, John, lastebileier, . Østre Jevnaker 37 Nordby, Ole, forretningsfører 61 Nylænden, Karsten, forpakter . . 155 Næsset, Otto, smed, mek. verksted 62 Nøkleby, Jacob, gdbr., Østre Jevnaker 7 Nekleby, Karl T., gdbr. 58

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgxNTE=