Rikstelefonkatalogen Del 3 1947 Sør-Aust Noreg

Alm-Bla Hønefoss Alme & Brodahl Telefon 348 Sport - Radio .- Våpenforr. Spesialitet: Ski og vintersport l Reparerer: Radio, sykler, ski m. m. *Hønefoss med *Hen og * Vegardsfjerdingen. Hønefoss: Tj.tid 7-24. Ekstraoppr. 100 øre. St. svarer på alle oppr. uta– for tj. tida. Hen: Hverd. 8-22, søn- og helged. 8-10, 16-19. Ekstraoppr. 24-7 l 00 øre, ellers 25 øre. St. svarer på oppr. utafor tj .tida dersom pers. er til stede. Vegardsfjerdingen : oHverd. 8-21, søn– og helged. 8-10, 16-19. lkstr;l– oppr. om dagen 25 øre,22-7100 øre. St. svarer på oppr. utafor tj.tida dersom pers. er til stede. Alme & Brodahl, sport-, radioforr. Alme & Brodahl A /S, skifabrikk . Alme gård, nedre Alme, Johan Alme, Ole, Øvre Alme Amundsen, Julius, Ullerål .. Andersen, Alf, kjøpmann,· 348 589 158 638 851 1027 Vegardsfjerdingen 2034b Andersen, Anders, formann, Hen 3052 Andersen, Anna, hjemmebakeri, Stabells g 6 . 938 Andersen, Aug., vegvokter, Fryden- lund, . Vegardsfjerdingen 2044 Andersen, H., fiskehdl. 117 Andersen, Kristian, skomak.m., Stangs g 13 . 996 Andersen, Rudolf, skotøyhdl., Storg. 13 c 971 Andersen, Vidar G., skotøyforr., Storg. 10 a 993 Andreassen, Anna, Gullag. 25 b 47b Apgteket Bien . ' . . . . . . 485' Apoteket Løven 13 1 9 Arbeidskontoret 918 Arnesen, Arne, Solheim, Storjordet . blikkenslagere, 878 966 Arnesen, Erik . Arnestad, Brødr., St. Olavsgt. 7 - Einar Arnestad, Stangsgt. Asbjørnsen, adjunkt, frk., . 385a l . 385b Owrens g 12 Ask Gods, Ask 506 135 Ask .Meieri og Landhandleri Ask, Petter, murmester • 137b Ask småi'ndustri, Ask Aslaksen, Elias, Ullerålsgt. 25 . Aslaksrud, herredskasserer . Aslaksrud, advokat, cand. oecon., 245 594 707 572 9-15, Hj. Nyvn . Telegrafalleen 540 Aslaksrud, Harriet, Nyvn. . 660 Aslaksrud, Joh. , gdbr., Ådalen , Hen 3004b Austjords arbeidsskole, best. Lundstad . 140 - 174- PETTER BENTZEN Sykler Sport Mekanjsk Verksted SENTRALBORD 2.62. Auren, Iver . Axelsen, Fi;"n . Babymagasinet, Storgt. 8 Bache, B., advokat, bolig Backer-Grøndahl, Anders, Haugsbygd 819, 876 782 472 N. Berg, 631 901 Bagaasen, Sverre, Strandg. l Bakka, Karl, maskinist, Ole Thorkildsens v 10 . 1034 Bakke, Andreas, A /S, møbelforr. v/ Brua, Nordsida . 85a Bakke, Arnfinn H., møbelhdl. 986 Bakke, Thora, gårdeier, Strandg. l 85b Bakken, Edv., Hønen g. 44 . . 1012 Bakkene, O. A., gdbr., Ask . 743b Bakkom, O. Jørgensen, jordmor 448 Bakås, Anna, Torggt. 8 871 Balstad, I. B., . Hen 3017 Balstads, I. B., Efterf., skinn,, moteforr. 227 Bang, Arne B., soussjef . 9 Bang, Harald, gdbr., Hjelle . 350a Barfoed, .Marie, fru 317 Barnegarderoben . 1006 Bech, Jon, ing., Haug . 674b Bech, .Magnhild, fru , Blomsgt. 9 903 BeckoHansen, Hans, maskinist, Holtg. 2 . 646a Beck, Kr., malermester 38 Begna Strømpefabrik, Storg. 131 Bekker,Larsen, H., soussjef, Storgt. lOa 296 Bekkevold, Evelyn og Lillian, systue, manuf., S.org. 6 . 1007 Bendeke, Halfdan, lærer 522 Bensinkontoret, Arnemanns v l. 640 Se også Statens vegvesen 1 Benth, Einar, Grenseg. 22 769 Bentzen, <;:. S., Dronn.gt. 19b. 349 Bentzen, C. S., Norderhovsg. 758 Bentzen, ' Erika, Stabellsgt. 12 . 711 Bentzen, Petter,sykler, sport, mek . vcrkst" sentralbord 262 Boligtelefoner. - Bentzen, Arvid, Bjørkhaug, Rabbavn. . 886 - Bentzen, Georg, Lagesensgt. 2 884 - Bentzen, Petter, St. Olavsgt. 4 262 Bentzen, T., advokat, Rutebil- stasjonens gård .. 835 - bolig, Anna Colbørnsdatters gl7. .246c Andreas BakkeA/S Møbelforretning Telefon Fridthjof Berntsen ELEKTRISK INSTALLASJONSFORRETNING TELEFON 433 Berg, G., disp., Knausen . 674a Berg, Iver, kolonialforr. . 111 Berg, Josefine, telegrafekspeditør 639 Berg, Leif, journalist . . . . 644 Berg, Olava, fru,Somdalen, Hen 301lb Bergan, Harald, lensm., I-laug . 656b Bergene, A., Chokoladefabrikk 985 Bergersen, Gunnar, handelsreisende, Vegardsfjerdingen 2048 Bergh, L., blomsterforr., kranse- binderi . 279 Bergli, Sverre L., skog-, tømmer- sjef, Skogheim, Vesternbakken 466 Berglind, Aksel, Storløkkene . 66 Bergom, Alfhild, Thornesgt. 13. 699 Bergom, Fillip . 456 Bergom, H., Hønengt. . 654a Bergsland, grosserer, Tjyruhjellen, Vegardsfjerdingen 2043 Bergsund, G. C., ing. . . . 294 Bergsund, G. J., gdbr., Ådal, Hen 3004c Bergsund, Ingvar . 153c Bergsund, Joh. R., Borger gård 83 Bergsund, .Marthe, fru, . Hen 3006b Bergsund skyss,stasjon, . Hen 3006c Bergsvendsen, Petter, Ask . 416c Bergsvensen, Lars ·. 451b Bergthun, Andreas, baneform., Hen 3037c Bergthm1, Nils . 123 Berntsen, Fridthjof, elektrotekniker, aut. install.forr., rep.verksted . 433 - bolig 288 Berntsen, Nils, Ask . 564b Bettum, Hans, lokomotivfører, Dronn.gt. 16 723 Bilcentralen, automobilverksted, sentralbord . 406, 407 Bilene, Torget 898 Bilholdeplassen 898 Bilitt, frukt-, tobakkforr., Rute- bilstasjonen;; gård 777 Bilrutene, Hofsfoss, Viul, Helgelands- moen 232 . Bilsakkyndige, Arnemanns v l. 914 Se også Statens vegvesen Bilverksted, Brdr. Pedersen 669 Bjerke, Eldor, distriktssjef 511 Bjerke, J., baker . 276 Bjerke, Kristian .M . 627b Bjerklund, Trygve, Fossv. l 795 Bjørnholdts, 0., Eftf., A/S, kolonial en gros, agentur, S'horre, Osram 211 Bjørnholdt, Richard, Kongens g 820 l Bjørnstad, Bernt A., gdbr., Østby, · Vegardsfjerdingen 2019 Bjørnstad, Ole, gdbr., Rakstad, l Vegardsfjerdingen 2010 Bjørnvik, Henning, h.r.advokat 275 - bohg . . . . 33 85 a betJ., Parkg. 26 . . . . . 954 l Blakstvedt, Anders S., polih- '----------------..: Blakstvedt,ErikO.,gdbr.,. Hen 3002d

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgxNTE=