Rikstelefonkatalogen 1942 for Drammensdistriktet, Vestfold, Telemark og Sørlandet

Tho-Aas Hvittingfoss Thorsnes, Henrik, gdbr., Komnes S. 18 a Thorsrud, A . Bårnes, Styrvoll L. 9b Thorsaas, Gustav, gdbr., Herland, Svarstad 26b Tingelstad, Ole, gdbr. , Svarstad lb Tofstad, Helge, gdbr., - 142- Ådalen, Erling, kjøpmann, Hvittingfoss Aadalen, Margit, fru, systue, Svarstad Aaker, Thorleif R., gdbr., Efteløt Åmdahl, dyrlæge, . Hvittingfoss Aannestad, Johan, Kleppan, Hvittingfoss Aannestad, Karl, gdbr., Komnes S. 73b 50 c 3la 91 12c Hønefoss Sparebank Opprettet 1876 Tlf. 7t - 71 Skollenborg 7b Trandum, Kolfinn, kjøpmann, Hvittingfoss 5 Tubbe-Hotvedt, dyrlæge S. Bergan, Skollenborg 7 a Tullerud, Knut, gdbr., Aas, Borghild, fru, . Svarstad Aas, Peder A., gdbr., . Efteløt Aasrud, Johan, gdbr., Berg, 14b 44 l4b Nateland, John, fløtningsinsp.. Reiersdal, Johan, gdbr. Robstad, John, kjøpmann , forr. . 22 . 2lc 2 . 18 . 16c . 19c . 5b . 7c . Se . 14b . 14c . 20b . 5a . 20a . 12 . 21d . l . 7a Svarstad 53 - kontor .... . . · · Skollenborg 30d Tveten, Alfr.ed, . . Styrvoll L. 5b Tveten, Edvart 0 ., Styrvoll L. 5a Tveten, Karl, veivokter, Styrvoll L. 23d Tveten, Tidemann, hvalfanger, Styrvoll L. 5 c Tønsberg elektrisitetsverk, kraftsta– sjon og maskinmester, Hvittingfoss 92 Ulleberg, Harald, gdbr., Efteløt 15d Ulleberg, Ole H., gdbr., Komnes S. 3a Ulleberg, Ole J., gdbr., Komnes S. 26a Ulleberg, Paulus, elektriker, Efteløt 29b Hylestad herad. Sjå sentralst. Rysstad. Hynnekleiv jernbanest. Sjå Mykland. Hystad (Sandar). Rt. Sandefjord. Hverd. 8-21, søn• og helged. 8-10, 16- 18. Utafor Sandefjord Rt.s tj.tid samband med Sandefjord over nr. 14. Ekstraoppr. 50 øre. St. svarer på oppr. utafor tj.tida dersom pers. er til stede. Abonnentene står under Sandefjord. Verket, Paul, sjåfør, Skollenborg Vinæs, Ivar, gdbr., Meskestad, Komnes S. 25 c Hægebostad herad. Sjå sentrals!. Birkeland Hægebostad, Vinæs, Johan, skysstasjon, Komnes S. 23c 2b % 74 Snartemo. Hægeland herad. Sjå sentralst. Brokka, Hægeland, Neset Hægeland, Røyknes. Vittingfoss, A /S, fabrikkontor, Hvittingfoss Brath, Jørgen, kasserer, bolig, Hvittingfoss Wahlstrøm, Arild, ing., bolig, Hvittingfoss Våla, Håkon, gdbr., Komnes S. Wikborg, Thorolf, direktør, 86 Hægeland (Hægeland). 2a Kvard. 8-21, sun• og helged. 8-10, 16-19. Ekstraoppr. om dagen 25 øre, · Efteløt 33 22-7 50 øre. St. svarar på oppr. utafor tenesttida dersom pers. er til stades. Wike, Halvard, gdbr., Hvittingfoss 12d Wike, Helga, fru, . Hvittingfoss lOb Wærp, Hans, poståpner, Skollenborg lOa Wærp, Nils, hotelleier, Skollenborg 34a Waal, Halvor, gdbr., Abusdal, Olav, snekkerverksted . 13 Birkeland, Maren, jordmor . . 16 a Breilid, Olav, kirkesanger, lærer . 8 Bringsverd feriekoloni . 19d Eikeland, Jens, gdbr. . • . . . 14d Eikeland, Johan, gdbr. . 19a Eikeland, Nils O., gdbr..... 14a Einstabland, John, herredskasserer 19b Frivold, Chr., jr. . . . . . . . 4b Frivold, Chr., sen., sagbrukseier 4a Komnes S. lOe Ytre Sandsvær elektrisitetsverk. montør Nils Flåthen, Hvittingfoss montør Trygve Johansen, Hvittingfoss 57d - kraftstasjonen, . Komnes S . lb Ytre Sandsvær kommune, forsynings– nemnda, . . .. Komnes S. 4b Ødegaard, Harald, telefonreparatør, Gotfredsen, Halvor, gdbr., Åsen 6a 3 Gotfredsen, Martin, landhdl. . . 15b Gotfredsen, Mikal, maskinist,gdbr. 6c Gunstved, Eivind, slakter . . . 9 Haugland, Tohn, møller . . . . 17d Heggland, Anen, gdbr. . . .. 21b Hessaa, Torkild, gdbr., Homme . 17 c Hægeland, Olav, landhdl. . 17a · Hvittingfoss 75 Østbye, Grethe, fru, !Comnes S. 15d Øvre Sandsvær forsyningsnemnd, Skollenborg 44b Øvre Sandsvær skolestyre, Skollenborg 44d Hægeland, Olav L., gdbr. . 17b Hæraas, Vilhelm, gdbr. . 6b Jernbanestasjonen . . . . 10 Kile Bakeri, S. Hellerud . 15a Kile, Gunnar, gdbr. . . . 21 a Kile, Nils J., gdbr. . . 11 Monan, Torkild, gdbr. . . 7b Roland, Olaf . . . . . . . Røyneland, Oscar, verksted . Salvesen, Olav, gdbr., Kile . Skarpengland, Arne, gdbr. . . Stedahl, Søren, Høivold Hote\ Stensland, Olav, smed . Storhei, Albert, gdbr. Øina, Aslak J., gdbr. . Øina, Jens A ., gdbr. Øina, John S., gdbr. . . Øina, Lars A., pensjonat Aagedal, Torkild, lærer Åsen, Olav . . . . Aasen, Thomas, gdbr. . Høi -. Se Høy. *Hønefoss med * Hen og Vegardsfjerdingen. Hønefoss: Tj.tid 7-24. Ekstraoppr. 100 øre. St. svarer på alle oppr. uta– for tj.tida. Hen: Hverd. 8-22, søn- og helged. 8-10, 16-19. Ekstraoppr. 24-7 100 øre, ellers 2 5 øre. St. svarer på oppr. utafor tj.tida dersom pers. er til stede. Vegardsfjerdingen: Hverd. 8-21, søn– og helged. 8-10, 16-19. Ekstra– oppr. om dagen 25 øre, 22-7 100 øre. St. svarer på oppr. utafor tj.tida dersom pers. er til stede. Aftenposten, Sverre Thoresen, kommisjonær for Hønefoss 22 Alme & Brodahl, A/S, skifabrikk, sport•, radioforr. . . . 348 Alme gård, nedre . . . 158 Alme, Johan . . . . . 638 Andersen, Aug., veivokter, Fry- denlund, . Vegardsfjerdingen 2044 Andersen, Carl, o.r.sakfører, 32 117 485 139 175 Storgt. 24 . . . . . Andersen, H., fiskehdl. Apoteket Bien . . . . . . Apoteket Løven . · · · · Arbeidskontoret . . . . . Arbeidsleiren på Røsstjern . . 210b ALME & BRODAHL Afs Hønefoss tlf. 348 Skifabrikk: Brodahl Spesial s ki Sport- og radio-forretning Sport- og radio-verksted D. K. W. motorsykler l 'ETTER BENTZEN SYKKEL OG SPORTSFORRETNING ;;A_ MEK~ISK VI!RKSTED - HØNEFOSS - TI~EOON 1!112 Arbeidstjenesten, Helgelandsmoen, fylkingsfører Brandt . . . . 475 Arnestad, Brødr., blikkenslagerer, St. Olavsgt. 7 1 •• ••• • 385a - Einar Arnestad, Stangsgt. l . 385b Asbjørnsen, frk. . . 506 Ask Gods, Ask st. . . . . . . 135 Ask Meieri og Landhandleri, Solberg og Gulbrandsen . . . . . . 137b Ask, Petter, murmester . . . . 245 Askim Gummivarefabrikk, A/S 429 Aslaksen, Elias, Ullerålsgt. 25 . 707 Aslaksrud, herredskasserer, bolig 572 Aslaksrud, o.r.sakfører, cand. oecon., kontortid 9-15, og bolig, Hj. Nyvn. og Telegrafalleen 540 Aslaksrud, Harriet, Nyvn. . . 660 Aslaksrud, Joh., gdbr., Ådalen, Hen 1004b Aslaksrud, Ole, gdbr. . . . 307c Austjords arbeidsskole, bestyrer J. Hovrud, Lundstad . 140 Babymagasinet, O!ava Tellefsen, Storgt. 8 . . . . . . . . . 782 Bache, B., o.r.sakfører, bolig . . 472 Backer-Grøndahl, Anders, N. Berg, Haugsbygd . . . . . . . 631 Bakke, Andreas, A/S, møbelforr. v/ Broen, Nordsida 85a - bolig . . . . . . . . . 85b Bakke, Lidveig, jordmor . . 85b Bakkene, O. A., Ask . . 743b Bakkom, O. Jørgensen, jordmor 448 Balstad, I. B., . Hen 1017 Balstads, I. B., Efterf., skinn•, moteforr. . . . . 227 Bang, Arne B. 9 Bang, Harald, gdbr., Hj~lle 350 Barfoed, Marie, fru 317 Beck,Hansen, Hans, maskinist . 646 Beck, Kr., malermester . . . 38 Bekker,Larsen, H., soussjef, Storgt. lO a . . . . . . . . 296 Bendeke, Halfdan, lærer 522 Bentzen, C. S., Dronn.gt. 19 b . 349 Bentzen, Erika, Stabellsgt. 12 . 711 Bentzen, Petter, sykkel•, sportsforr., mek. verksted . 262 a - bolig. . . .. 262 b Telefon 85 Privat 85b AN OREAS BAKKE Ajs MØBELFORRETNING Etabl. 1905 Distriktets største forretning i bransjen. - 143- Bentzen, T., advokat, Rutebil- stasjonens gård . . . . . . 835 Berg, Iver, kolonialforr. . . . . 111 Berg, Josefine, telegrafekspeditør 639 Berg, Leif, journalist . . . 644 Berg, Olava, fru, Somdalen, Hen 1011b Berg, Wessel, ing.kaptein, Anna Colbjørnsdattersgt. 22 . . . 721 Berg, Wessel A. S., bilvedproduksjon, Nyborg, Haugsbygd . . . . 578 Bergersen, Gunnar, handelsreisende, Vegardsfjerdingen 2048 Bergh, L., blomsterforr., kranse– binderi . . . . . . . . . . 279 Bergli, skogsjef, Follum Træsliberi 466 Bergo, Jørgen, journalist, Grense- gt. 12 . . . . . . . . 769 Bergom, Alfhild, Thornesgt. 13. 699 Bergom, H., Hønengt. . . . . 654 Bergsland, grosserer, Tjyruhjellen, Vegardsfjerdingen 2043 Bergsund, G. C., ing. . 294a - bolig . . . . . . . . . . 294b Bergsund, G. J., gdbr., Ådal, Hen 1004c Bergsund, Joh. R., Borger gård 83 Bergsund, Marthe, fru, . Hen 1006b Bergsund skyss,stasjon, J. Sveen, Hen l006c Bergsvendsen, Petter, Ask . . 416c Bergsvensen, Lars . . . . . . 45lb Bergthun, Nils . . . . . . . . 123 Berntsen, Fridthjof, elektrotekniker, Nygt. 3 . . . . . . . 288 Bettum, Hans, lokomotivfører, Dronn.gt. 16 . . . . . . 723 Bilcentralen, automobilverksted, opel– forhandler, sentralbord med sam– band til Bildekk, kontorer, verk– sted . . . . . . . . . 406, 407 Bilitt, frukt-, tobakkforr., Rute– bilstasjonens gård . . . . . 758 Bilsakkyndig, ing. Alf Horne, ktr., Hønefoss . . . . . . . . 749 - bolig, Klekken, Haugsbygd . 283 Bilverksted, Brdr. Pedersen . 669 Bjerke, Eldor, distriktssjef, Drammens• vasdr. Tømmermåling . . . . 511 Bjerke, J., baker . . . . . . . 276 Bjerke, Rich., representant for Nors'ke Shell, A/S . . . . . 146 Bjørnholdts, O., Eftf., engrosforr., agentur, Snorre, Osram . . . 211 Bjørnstad, Bernt A., gdbr., Østby, Vegardsfjerdingen 2019 Bjørnstad, Ole, gdbr., Rakstad, Vegardsfjerdingen 2010 Bjørnvik, Henning, h.r.advokat 275 - bolig. . . . 33 Blakstvedt, Erik 0., gdbr., Hen 1002d Blyberg Sag, . ..... Hen 1019 Blystads Autoverksted, kontoret, In– ternational rute' og lastebiler, Renault personbiler, brukte biler . 337a - verkstedet . . . . . 337b - bolig . . . . . . 337 c Blaaflat, Knut, gdbr. . 378a Bollingmo, John, 'Sørum 791 Bolstad, Grethe, Eftf. A/S, frukthdl. . . . . . . 255 Hønefoss Arb-Chr Blystad Auto. l International. , Renault. Buss, last-, vare- og personvogner Brukte biler. Telefon 337. Borch, Hans R., Sundgt. 34b . Borgen, O.. ...... . 213 508 83 607 798 Borger gård og pensjonat . Borlaug, Kristian, forpakter . Borlaug, Lars, lærer . . . . Borlaug, Lars, slakter, Ask Borlaug, Olav, gdbr..... Brandsæter, P., gdbr., Sætrang Brannvakten . . . . . . . . 451c 490 234 293 309 Brath, Peter, Nyvn. . . . . Bratlund, Ingv., drosjeeier, Lage– sensgt. 12 3% Breien, Roal, kaptein, disponent, Breien Gård og Hønseri, Ask 186 a Breien, Roa!, jr. . . . . . . 186c Brekke, Sara, Ullerålsgt. 23 . . 47 Brekkenes, Astri . . . . . . 506 Brenden, Ola, lærer, Vegård skole, Vegardsfjerdingen 2003 Brenden, Ole, Sortebråten . . . 808 Brun, Johan Nordahl, gdbr., Hen 1031 Brænden, Johan, gdbr., Kulerud 679 Bråten, Johannes A., skogbestyrer, Haugsbygd . . . . . . . . 819 Braathen, Julius, dyrlæge . . . 256 Braathen, O. J., brensel, omsetning av landbruksvarer . 521 Bråthen, O. J., fanejunker, Vestvin ..... Bure, Hans, gdbr. . . . . Burud, Anders, bileier, Lund, 760 651 · Vegardsfjerdingen 2024 Burud, Karine, Granly . . . . 375 Busengdal, skolestyrer . . 814 Buskerud Arbeidsfylking, fylkings- føreren . . 806 - intendanten . 807 - planavd. . . 823 Buskerud Blad 720 Buskerud veivesen, oppsynsmann Øderud . 458b Busterud, Anton Olsen . . . 832 Buttingsrud, Thv., gdbr. . 67 Bye, Einar, agent, Storebrand og Idun, Norderhovsgt. 14 75 Bye, Ivar, Storgt. 6 816 Bye, Joh. E., bokhdl. 60 - bolig. . . . . . 519 Bægna Træsliperi . 2 Bøhn, lærer . . . . . 539b Bøvre, Arne, kemner, Kongens- gt. 10 . . . . . . . . . . 735 Båsen, E., Helgesbråten 401 Central Pensionat, frk. Eskestrand 477 Christensen, Chr., A/S, se Ring Bygg. Christensen, M., jernvarer, fargehandel, Storgt. l O . . • . . . . . . 250 - bolig, Helgesbråten . . . . . 750 Christensen, Per, Brandalsgt. 21. 796 Navn skrevet med Aa eller A, se etter Ø. l 11

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgxNTE=