Adressebok for Vestfold 1937

542 TJØLLING HERRED -TJØME HERRED Lund, Thorleif, mekaniker, Fjeldg., 0, 3800 Megnussen, Emil, kvalt., Nordlyv., 0, 2700 Martinsen, Albert, hvalf., Nordlyv., 0, 1900 - Johan, hvalskytter. Rekkevlksg., 0, 4700 - Markus, hvalf., Rekkevlksg., 0, 1850 - Sigurd, elektr. arb., Lokkev., 0, 1550 Mikkelsen, /Wca], fisker, Skipperg., 0, 360 Nalum, Mathis. arb., Storg., 0, 1450 Meisen, Adolf, stuert, Storg., 0, 3300 - Lars J, skibsf., Rekkevik, 15,000, 7600 Nilsen, Anders, klinker, Storg., 0, 2000 - Anker, mask., Haraldsg., 0, 4300 - Godtfred. politibetj., Haraldsg, 4000, 1060 - Harald, sagarb., Storg., 6000, 2600 - Ludvik, styren., Rekkevik, 5500, 1300 -- Mary, pens., Fjeldg., 0, 1400 Oksholm, Anker L, kobberal., Fjeldg., 0, 2150 - Anton L, tommerm., Stensntesg., 0, 1300 - Bjarne L, sjom., Stensnæsg., 0, 2100 - Nicole' L, arb., Stonsnæsg., 0, 1100 Olsen, Brodr•. (Hans J, 4800, 170), og Peder II Olsen, 2200, 1600), møbel- & trevare- fabr., Rekkevik - Edvart, tommerm., Fjeldg., 0, 3000 - Eilif, arb., Mollerg., 0, 1400 - Ferdinand, hvalf., Skipperg., 0, 1550 - Frits, hvalf., Storg., 0, 1200 - Hans J, se Brodr. Olsen - Hartvig, skibsf., Mollerg., 0, 2800 - Johannes. brødkjører, Storg., 0, 1000 - Josef, hvalf., Mollerg., 0, 1000 - Kr., se Holens Mek. Verksted - Ole, snekker, Rekkevik, 5100 1600 - Peder M, se Br•odr. Olsen Petter, fhv. sklbsf., Rekkevik, 8000, 1250 'fhorbjorn, mask., Storg., 0, 3600 Thorleif, hvalf., Mollerg., 0, 3300 Villiam, hvalf., Rekkevik, 0, 2200 Yngve, hvalf., Storg., 0, 3200 Pedersen, Adolf, typograf. Storg., 0, 4100 - Ansgar, kontorist, Storg., 0, 1200 - Erik, velarb., Holensg., 0, 1600 - Harry, hvalf., Haraldsg., 0, 2700 Pedersen, Jonny, arb., .Storg., 0, 1000 - Paul, maskinarb., Storg., 0, 1850 - Peder, hvalf., Haraldsg., 0, 3200 Ramberg, Edvin, mask., Rekkevlksg., 0, 5900 Raven, Andreas. stenarb., Rekkevik, 0, 2100 - .Aslaug, butikkdame, Rekkevik, 0, 1000 Reiersen, Alfred, telegrafbud, Rekkevik, 0, 2300 Rollefaen, Sofus, fisker, Lokkev., 0, 650 Schau, Erik, pedell, Storg., 0, 1650 Semb-Hansen, Sverre, arb., Skipperg., 0, 2300 Simonsen, Ole, kjører, Storg., 0, 1900 Sjølyst, Harald, kol.forr., Storg., 0, 2600 Skalleberg, Chr., se Fredhelm Handelsforr. - Olaf, klinker, Rekkevik, 0, 1450 Smitt, Eugen, hvalf., Haraldsg., 0, 1400 - Thorleif, slom Haraldsg., 0, 1000 Staalesen, Anton, megle)•, Brekke, 8000, 3000 Steen, Christian°, se Østre Halsens Hvitev.- forr. Strøm, Singdal, hvalf., Skipperg., 0, 2800 Sundby, Ole, reisende, Rekkevik, 0, 2200 Sætre, Haakon, tommerm.. Rokkevik, 0, 2400 Sørensen, Olaf, styrm.. Meller•g., 0, 3400 Thoresen, Kolbjørn, kvalt., Rekkevik, 0, 3700 Thorsen, Arne, arb., Holensg., 0, 1050 Thorstensen, Borgvald, dreier, Storg., 0, 2200 - Thoralf, arb., Holensg., ), 1350 - Thormod, arb., Holensg., 0, 1250 Tollefsen, Toralf, tommerm., Rekkevik, 2000. 1300 Torstensen, Asbjørn, maler•, Rekkevik, 0, 1900 Trulsen. Haakon, mask., Rekkevlksg., 0,4700 - Johan H, baker, Mollerg., 0, 1500 - Magnus, mask., »Merg., 0, 5200 - Siegfrid, sjøro., Rekkevlksg., 0, 1700 - Thorvald, styrm., Rekkeviksg., 5000, 2400 Unneberg, Th., arb., Haraldsg., 4500, 1750 Vasvik, Olaf 0, flotor, Storg, 0. 2000 Vigeland, Johan, pens., Storg., 0, 3100 Østre Halsens Hvitevareforretning (Christi- ane Steen, 0, 250) Tjøme herred 38.86 km=, 2695 innb., Tjøme sogn og lensm.distrikt„ Tønsberg Ungt. og sorenskr. Antall skykis. eiend. (bruks-nr.) 1257 med en saml. matr.sk. av 339 sk.mk . Gjennom- snittsverdi pr. sk.mk. 5931 kr. - For budgettåret 1936/37 utgj. den samlede ant. trint. 2,455,300 kr., form. 8,828,000 kr., fordelt på. 1513 skattydere. saml. herredsskatt 206,135 kr.. skattøre pr. 100 kr. inntekt kr. 10.00, på 1000 kr. formue kr. 3.00 Einteedn. og bestillingsmonn Distr.laige: E Jespersen, NøPeroy Forliksråd, adr. Tjøme, møte lic onsdag i hver md. llerredskass.: Eigil Jacobsen. Tjøme Lensen.: J Johnsen, Tjøme Lion.neondens forreln.f.: Herredskasserer Eigil Jacobsen, Tjøme Manntallsfører i fiskeriforsikr.: liermds- kass. Eigil Jacobsen, Tjøme Merkelovens tilsynsm.: Fisker M Kristian- sen, Tjøme TJØME HERRED 548 0,df. i herredalt.: Fhv. horer F W Snu dent, Tjøme Overform.: Glir. II S Olsen, Holme, Tjøme, og landh. Sigurd Andersen, Tjøme Sognepr.: - - -, Tjøme Tilsynsm. v. Rikstrygdeverket: Herreds- kass. Eigil Jacobsen, Tjøme Trygdekossens forretn.f.: lierredskass. Ei- gil Jacobsen, Tjøme Verger. form.: Sognepresten Hvasser post- og tolist.; rtlf.st. Ferder og Hvasser; brevhus og dpbk.anIst. Vikerholmen, ca. 25 km. fra Tønsberg. Sandousund uthavn ve- sentl. for fisker- og losbåter Aaro, Carl F, los, Kruke, 1000, 5775 - Olaf Morgan, matros, Kruke, 0, 2250 Abrahamsen, Kathrine, strikkerske, Kruke. 0. 1025 - Torger, stuert, Oppegård, 3500, 4325 Andersen, A C, kol.- & manuf.forr., Østgår- den, 14,000, 3500 - Anders, byggm. og murer, Solvang, 3200, 2225 - Bertrand, motorm., Kruke, 0, 1626 - Hans, montorm., Kruke, 3500, 2450 - Nils B, fisker, Sonstegård, 0, 725 Andreassen, Alf, båtb.. Østgården. 0, 1350 - Alf, mask., Øra, 0, 1875 - Alf M, stuert, Sonstegård, 3800, 2375 - Arthur•, motorm., Østgården, 0, 2700 - Johan, småbr., Sonstegård, 6600, 1650 - Matheeus, mask., Øra, 6200, 1375 - Olav, snekker, Østgården, 1800, 2900 - Sevrin, los, Kruke, 6400, 6025 Benjaminsen, Hanna. sydame, Østgården, 1000, 400 Bentsen, Evine, pens., Vestgården, 3000, 4125 - Olav, arb. og fisker, Oppegård, 1000, 775 Bjønness, Marie, huseier, Vestgården, 0, 1250 Christensen, Reidar, dekksro., Vestgården, 0, 2425 Christiansen, L stuert, Østgården, 6000,4900 Dahl, Olaf, tollstedsbest., Kruke, 9000, 3900 Danielsen, Trygve Viktor, losgutt, Østgår- den, 2500, 2375 Dohlen, Stener, forp., Sande, 0, 2100 Edvardsen, Thomas, snekker•, Oppegård, 0, 1200 Edvartsen, Reinert, pens., Kruke, 3500, 2225 Einarsen, Asbjørn, reparatør, Kruke, 10,400, 4000 Reidar, motorm., Østgården, 0, 2576 Erlingsen, Arne, lettmatros, Østgården, 0, 1375 - Harald, lettmatros, Østgården, 0, 1700 Evensen, Antor., fhv. los, Kruke, 8000, 3600 - Arut, styren, Viherholizion, 1:40, 6175 - Astrid Hauggaard, pens., Kruke, 1000, 2800 -- Dagmar•, pens., Østgården, 6000, 1250 - Einar, pens.. Østgården, 4500, 2950 Evoncon, Eivind Holm, rnotorbAtf., Krut., 0, 2825 - Erling, los, Kruke, 1200, 5725 - Hartvig. fisker, blikkenel., Østgården, 3500, 700 Fiskerbua, Als, aktiekap. 3000 kr., disp. S Schøning-Olsen, landh. Frednes Sommerpensjonat (John Johnsen, 6000, 1530) Fredriksen, Am., småbr., Østgården, 7400, 0 - Anton, hvalf.arb., Vestgården, 15,000, 5250 - Haakon, stenhugger, Østgården, 0, 1250 Gjertsen, Arnt. gartneri, Lia, 0, 1625 - G, landh., agt. i brand- og livsfors., Øst- gården, 212,000, 6700 Gudmundsen, Olavs, småbr., Sonstegård. 2200, 825 Gulliksen, Gunnar, matros, Storemyhr. 1800. 2350 - Odd. messegutt. Oppegård. 0. 1175 Gethesen, Karl. baker, Østgården, 8900, 1050 Haakonser., Frithjof, matros, Oppegård, 0, 1325 Hansen. Alf J, snekker, Vikarholmen, 0, 2450 - Alf P, hdls.betj., Kruke, 0, 1450 - Anton Moe, styrm., Ness, 0, 3700 - August, fisker, Sønstogård, 30,000, 1250 - Bjarne, motorm.. Østgården, 0, 2375 - Finn, fisker, Kruke, 0, 900 - Fredrik, kokk, Vestgården, 0, 2625 - Fredrik, stuert, Sonstegård, 25.000, 5700 - Frithjof, kokk, Vikarholmen, 0. 2400 - Haakon H, fisker, Sand, 0, 500 - Haakon M, mask., Kruke, 3400, 5025 - Hans, hvalf.arb., Vestgården, 0, 2000 - Harald A, fisker, Vestgården, 0, 1100 - Hjelme: H, postforet•, Kruke, 32,000, 1225 - Kolbjørn Ek, kokk, Øra, 0, 3150 - Kristoffer E, fisker, Øra, 4700, 575 - Pauli, ilsker, Vestgården, 3800, 550 - Sverre, hvalskytter, Oppegård, 6000, 7000 - Sverre, maler og fisker, Østgården, 0, 850 - Torger A, fisker. Sand, 3900, 800 Haug, Michal, småbr., Østgården, 1400, 1150 Hemmingsen, Alfred, fisker•, Kruke, 3500, 825 Holmen, Aksel, assist., Feerder, 0, 1525 - Oskar P J, fprv., Færder, 0, 4000 !saksen, Harald K, los, Oppegård, 0, 5625 Iversen, Torleif, landh., Østgården, 28,000, 3200. Jacobsen, Hans, fisker, Vaskalven, 2800, 675 - Jacob, fhv. skibsforer. Kruke, 0, 1100 - Ragnar Reis, styren., Kruke, 0, 1575 Jahre, Julius K styrm., Østgården, 0, 4800 - Olaf, tommerm., Østgården, 4700, 1275 Jansen, Hans. båtb., Oppegård, 7800, 1275 - Julius, båtb. Jensen. Birger A, disp., Kruke, 206,000, 19,600 Johannessen, Richard, arb., 14,90, 0, 1100 Johansen, Bjørn, mask., Kruke, 0, 4250 Johnsen, John, se Frednes Sommerpens. - Mauritz B, arb., Oppegård, 0, 2650 Johnsgard, Helge, lærer, Østgården, 0, 4225

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgxNTE=