Runar

rzunorz Utgitt av Østfold Historielag Ø stfold H isto rielag , P o stbo k s 14, 1713 G rålum RUNAR TAR IMOT ALT SLEKTSMATERIALE: Til trykking tar vi imot alt som passer å ta inn i RUNAR. Eksempler: Artikler, korte eller lange, meldinger, litteraturbeskrivelser av bøker med slektshistorisk innhold, spørsmål og svar, og ellers ting som kan gi tips og veiledning til leserne. Innlegg i RUNAR sendes til: Egil Rasmussen, Stokkandvn. 8, 1555 Son HUSK: Merk konvolutten «RUNAR». Redaksjonskomité: Egil Rasmusen, Jan Torp Pharo, Erik Pytterud Abonnementspris: Kr 60,- pr. år Postgironr.: 0804 5370705 Bankgironr.: 1090.25.36235 Opplag: 700 ISSB 0333-1954 Indre Smaalenenes Trykkeri A/S, Mysen - 69 89 83 00

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk2ODMz