Runar

FRA REDAKTØREN NYTT TIDSSKRIFT Fra flere hold mottok styret i Østfold Historielag signaler orn at det kunne være ønskelig med et slektshistorisk tidsskrift i Østfold. På lagets tillitsmannsmøte i Rakkestad 23. januar 1980 ble bl.a. denne saken satt på programmet. Et grundig forarbeid var gjort av Leif Merlie, og han ledet også dette første kontaktmøtet. Merlie hadde utarbeidet et skriv til de fremmøtte der han la fram sine synspunkter. Det lød således: 23. januar 1980. Til medlemmene Slektshistorisk publikasjon for Østfold Historielag. Interessen for historie og kanskje spesielt slektshistorie, har øket vold­ somt i den senere tid, — og flere og flere søker å finne tilbake til sine "røtter". Mange slektsbøker har b litt utgitt, og en rekke nye historielag er b litt stiftet. — Her i Østfold har vi ett rent ættehistorielag, nemlig Moss Ættehistorielag — samt en slektsforskergruppe innen Fredrikstad Historielag, —som begge er meget aktive. Men, det er selvsagt ikke bare i Moss og Fredrikstad vi har ivrige slektsforskere. De finnes over hele Øst­ fo ld ! Noen er meget dyktige og har mange års erfaring, andre derimot, er nybegynnere og trenger all den hjelp de kan få i sitt slektsforskningsar- beide. Kort sagt — vi må lære av hverandre! Hvordan skal vi bringe de mindre erfarne i kontakt med de mer erfarne? Hvordan skal jeg gå frem for å finne opplysninger om min egen slekt? Ja, slike spørsmål er det mange som stiller seg selv. Svaret er, etter min mening, enkelt nok: "V i må snarest mulig få u tg itt et slektshistorisk tidsskrift fo r Ø stfo ld ." Dette bør være et tidsskrift på lik linje med WiwaR og utkomme med 2 nummer i året, og helst ha sin egen radaksjonskomite. Det bør inneholde artikler om følgende emner: 1. Slektshistorie fra bondeætter, husmannsætter, borgerætter, hånd- verksætter osv. 2. Tips for nybegynnere. (Hvordan startet man slektsforskning?) 3. Utdrag fra arkivalia. Pantebøker, skifteprotokoller, tingbøker osv. 4. Avskrift fra skattemantall, lensregnskaper, folketellinger osv. 5. Artikler om Østfolds middelalderslekter. 6. Diplomatarium for Østfold. (Finne nye diplomer.) 7. Leilighetsfunn. "Fra sogn til sogn".

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk2ODMz