Mor Sæther

13 Mor Sæther helaftens tegnefilm basert på even- tyret «Å gjete kongens harer» rundt 1940 ble aldri ferdig. I 1938 ble Oscar Bråthens «Ungen» spilt inn. Her var blant skuespillere hele to av Mor Sæthers etterkom- mere: Ola Cornelius og hans fjerne slektning Maj Nielsen-Sæther (se ovenfor). Her spilte dessuten Harald Heide-Steen senior og Hauk Aabel. Ola spilte en Kølamann og Maj Nielsen-Sæther var Sersjant Petra. Etter USA-oppholdet ble Ola i 1922 fast teatermaler for Det Norske Teatret og var ansatt der til 1941 fordi han, som han selv påstod etter krigen, var blitt frosset ut av kolle- gaene på grunn av hans tilknytning til Nasjonal Samling. Også han valgte feil side under krigen, og var tilnyttet NS-avisen ”Fritt Folk”, både som illustratør og fast leveran- dør av tegneserien Nulle. For denne avisen skrev han dessu- ten små reiseskildringer, illustrert med egne skisser. Etter at han slut- tet i Det Norske Teateret var han virksom i Norsk Teaterdirektorat, en institusjon som Quisling hadde opprettet for politisk å overvåke de norske scenene. I 1941 meldte han seg inn i Den norske legion og ble sendt til utlandet i tysk tjeneste. Etter hjem- komsten ble hans talent brukt i et oppdrag han utførte for Nasjonal Samling, en NS-propaganda utstil- ling, som ble organisert i de første maidagene i slutten av den andre verdenskrig. I avisen Fritt Folks aller siste utgave (lørdag 5.mai 1945) berettes om åpningen av utstillingen og her omtales spesielt Ola’s medvirkning: ”Opp i annen etasje har den gamle frontkjemper, maleren Ola Cornelius eksellerer i farger, og har laget en fortreffelig scene i ”låve- miljø”. Gjennom noen av sprekkene stikker nok et fjes med en stålhjelm som bærer sovjetstjernen, men det kommer nok ikke til å dempe hyggen i det lille intime teater som er tenkt opprettet her” Åpningen var satt til 5. mai (!) og allerede den 8. mai ble hele konsep- tet tatt ned. Ola Cornelius ble etter krigen fradømt sivile rettigheter i 10 år og tvangsarbeid i 4 år. Nylig fikk jeg tilsendt hans nekrolog, hvor det fremgikk at han fikk arbeid som arkivar etter at han ble løslatt. Han behold denne stillingen til sin død. Ola døde på Ullevål sykehus i 1961, av kreft. Hans kone Thorbjørg Bergliot Hundstad overlevde ham i 22 år. Hun levde sine siste dager på Fagerborghjemmet i Oslo og døde der i 1983, 96 år gammel. Også deres sønn Helge Aabel Cornelius valgte den ”andre side”. Betingelsen han stilte om å gå i tysk tjeneste var at faren Ola måtte komme hjem fra sin frontkjem- perinnsats, før han selv ville reise. Det skjedde, men han ble allerede drept i 1944 i Egeerhavet som tysk matros, bare 20 år gammel. Datteren Eva Louise Aabel Cornelius utvandret til Seattle i USA i 1954 og døde der så sent som i 2009. Hennes levninger er nylig gravlagt på Vestre Gravlund, i Eva Aabel Cornelius Trygve Cornell (1880-1960) Helga Cornell Koster (1909) med sønn Bob Koster (1929) samt oldebarn og tippoldebarn.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY0OTc=